UREDBA 1333/2008/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o aditivih za živila

 

UREDBA (ES) št. 1333/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o aditivih za živila

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32008R1333

 

ALERGENI

Alergene, ki so v izdelkih kot sestavine ali podsestavine (torej namerno prisotni alergeni) obvladujemo z označevanjem teh alergenov skladno z določili Uredbe 1169/2011/ES (krepki tisk). Alergene, ki so v živilih kot kontaminanti (torej nenamerno), pa obvladujemo s pridobitvijo informacije od proizvajalca o tem ali proizvajalec v obratu rokuje z alergeni in nato poskrbimo, da za vse alergene, ki se v obratu nahajajo, niso pa označeni na označbi, navedemo prostovoljno opozorilo, ki se prične z "lahko vsebuje v sledovih...".